POE  چیست؟

POE سرشاخه لغات POWER OVER ETHERNET میباشد و به معنای تغذیه از طریق اترنت است.همانطور که از نامش پیداست روشی هست که به ما این اجازه را میدهد که در نصب دوربین های IP که از کابل شبکه یا همان کابل اترنت استفاده میشود بتوان از طریق همان کایل اترنت هم دیتا که مربوط به تصویر دوربین است و هم تغذیه دوربین را همزمان منتقل کرد.البته اینکار مستلزم استفاده از سوییچ های POE میباشد که نسبت به سوییچ های معمولی گرانتر میباشد.استفاده از این روش باعث کاهش هزینه و بالارفتن کیفیت کار میشود.سیستمهای POE  دو نوع میباشند که در زیربطور مختصر شرح داده میشوند:

1-دورصورتیکه دوربین IP  و سوییچ هر دو از قابلیت POE  برخوردار باشند با اتصال مستقیم دوربین به سوییچ میتوان تصاویر دورین را دریافت کردمانند شکل زیر:

2-در صورتیکه سوییچ از قابلیت POE  برخوردار باشد ولی دوربین ها  POE نباشند.در این حالت میتوان از قطعه ای تحت نام POE SPLITTER استفاده کرد که  وظیفه آن تفکیک سیگنال مربوط به دیتا و تغذیه از همدیگر است که در کنار دوربین غیر POE  نصب میشود.این قطعه دارای دو پورت و یک فیش تغذیه میباشد .یکی از پورت ها پورت دیتا هست و پورت دیگر ترکیب دیتا و تغذیه است که این پورت به سوییچ POE  وصل میشود و پورت دیتا به دوربین غیر POE .فیش تغذیه این قطعه نیز به فیش تغذیه دوربین وصل میشود.مانند شکل زیر: