جهت خرید هر کدام از فایل فلش ها به شماره 09125574093 در واتساپ درخواست دهید تا بعد از واریز وجه ارسال شود.

NVR 1104H-P

Dahua3108h

NVR DAHUA 8-1

NVR 7432 DAHUA

NVR4216N

NVR 2104H-P

KD-1516N

DS-7616 NIE-2

DS-7732NI-E4

NVR 7608 NIE-2

FOCUS-9616ISE