ریست رمز دوربین تحت شبکه داهوا مدل IPC-HFW1230S1-S5

بعد از تکمیل خرید فایل آموزش ریست رمز بصورتPDF شروع به دانلود میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود.