آموزش ریست رمز دوربین ip داهوا مدل Dahua 4431 EP

آموزش ریست رمز دوربین ip داهوا مدل Dahua 4421 EP

رمز مادر شماره 4

رمز مادر شماره 3

رمز مادر شماره 2

رمز مادر شماره 1

Hisilicon K3

DVR-0404HF-AN آنالوگ رمز برای کاربرادمین بعد از فلش admin میباشد.