ویدیو بالن چیست؟

ویدیو بالن دستگاهی است که در سیستمهای مداربسته استفاده میشود.مناسب ترین کاربرد این دستگاه در مواقعی هست که فاصله بین دوربین و دستگاه ضبط کننده از حد مجاز مربوط به کابل های RG59/6 بیشتر باشد که باعث میشود هم ازلحاظ هزینه و هم از لحاظ کیفیت بصرفه تر باشد.یعنی درصورتیکه بخواهیم از کابل های RG59/6 برای مسافت حدود 300 متر استفاده کنیم بایستی از کابل باکیفیت استفاده شود که خود دلیل بر افزایش هزینه میشود و همچنین تصویر تضعیف شده و دچار افت کیفیت خواهد شد.لذا برای حل این مشکل از ویدیو بالن استفاده میشود.در صورت استقاده از ویدیو بالون ارتباط بین دوربین و دستگاه ضبط کننده کابل شبکه (معمولا (CAT5 خواهد شد.باتوجه به اینکه امپدانس کابل RG59/6 مقدار مشخصه 75 اهم هست ولی این مقدار در کابل CAT5 به 100 اهم میرسد لذا موقع استفاده از ویدیو بالون ها بایستی بصورت جفت استفاده شوند یکی در نزدیک دوربین و دیگری در نزدیک دستگاه ضبط کننده.ویدیو بالن ها انواع مختلفی دارد که در زیر به تشریح هرکدام پرداخته میشود:

1-ویدیو بالون اکتیو: دارای یک تغذیه نیز میباشد که جهت تقویت سیگنال بکار میرود.

2-ویدیو بالون پسیو: فاقد تغذیه بوده و فقط نقش تطبیق امپدانس و تبدیل کابل RG59 به UTP را برعهده دارد.