جهت خرید هر کدام از پکیج ها به شماره 09125574093 در واتساپ درخواست دهید تا بعد از واریز وجه ارسال شود.

 آموزش ریست پسورد دستگاههای HVRمشهور به P6S

قیمت 500.000 تومان 

آموزش ریست پسورد دستگاههای Briton

قیمت  500.000 تومان

آموزش ریست پسورد دستگاههای XM

قیمت  500.000 تومان

 آموزش ریست پسورد دستگاههای  NVSIP

قیمت 400.000 تومان 

آموزش ریست پسورد با منوی بالا

قیمت  150.000 تومان

آموزش ریست پسورد منو لاگین بالا

قیمت  150.000 تومان 

 آموزش ریست پسورد دوربین ip داهوا مدل Dahua 4431 EP

قیمت  150.000 تومان 

 آموزش ریست پسورد دوربین ip داهوا مدل Dahua 4421 EP

قیمت  150.000 تومان 

آموزش ریست پسورد با منوی بالا

قیمت  150.000 تومان 

آموزش ریست پسورد دستگاه داهوا مدل

XVR 1A04

قیمت  150.000 تومان 

آموزش ریست پسورد دستگاه داهوا مدل XVR1A08

قیمت  150.000 تومان