1-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیوتر (CMS) برای دستگاههای XM

2-نرم افزار اجرای فایل های h264 ضبط شده از دستگاههای XM

3-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای هایک ویژن

4-نرم افزار اجرای فایل های h264 ضبط شده از دستگاههای هایک ویژن

5-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای داهوا قدیمی (General Pss)

6-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای داهوا جدید (Smart  Pss)

7-نرم افزار اجرای فایل های h264 ضبط شده از دستگاههای داهوا

8- نرم افزار تبدیل فرمت h264 به avi

9-نرم افزار شناسایی و کانفیگ تمام دوربین های IP با قابلیت ONVIF

10-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای  JUAN

11-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای  Briton