1-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیوتر (CMS) برای دستگاههای XM


2-نرم افزار اجرای فایل های h264 ضبط شده از دستگاههای XM


3-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای هایک ویژن


4-نرم افزار اجرای فایل های h264 ضبط شده از دستگاههای هایک ویژن


5-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای داهوا قدیمی (General Pss)


6-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای داهوا جدید (Smart  Pss)


7-نرم افزار اجرای فایل های h264 ضبط شده از دستگاههای داهوا


8- نرم افزار تبدیل فرمت h264 به avi


9-نرم افزار شناسایی و کانفیگ تمام دوربین های IP با قابلیت ONVIF


10-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای  JUAN


11-برنامه مدیریت تصاویر در کامپیو تر (CMS) برای دستگاههای  Briton