جهت دانلود نسخه درست به نکات زیر توجه فرمایید:

تمام دستگاههای xm با یک نسخه از هم متمایز میشوند که این نسخه ها بطور کلی در سه نسخه (البته تا الان) تقسیم بندی میشوند

1.نسخه قدیمی که  قسمت چهارم شماره نسخه فقط عدد میباشد  و چهاررقم آخر قسمت چهارم شماره نسخه ملاک میشود.

2.نسخه neutral style که ترکیب حروف و عدد است که چند رقم اول عدد بوده و مهم نمیباشند ولی  حرف آخر یک حرف انگلیسی بزرگ میباشد. مانند:00000020N—-0000020P—0000020Q—0003123P

3.نسخه YK style  که همیشه قسمت چهارم شماره نسخه با C638  شروع میشود مانند :C638023P—–C6380232—–C638021T

لیست دانلود فایل های آپدیت دستگاههای XM با لوگوی داهوا

به زودی……….